ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการนัดแพทย์ และการใช้งานแอปพลิเคชัน
LINE:
@truehealthofficial

แนะนำติชมบริการ
Email:

truehealth@truedigital.com

ติดต่อด้านข้อมูลส่วนบุคคล
Email:

dataprivacycenter@truedigital.com